Nhận may đồng phục học sinh, đồng phục sinh viên, đồng phục lớp học, với nhiều kiểu đồng phục đẹp cho học sinh các cấp bền đẹp rẻ, chất liệu thoáng mát