Kinh nghiệm làm việc với khách hàng.

Bạn nên nhớ rằng khách hàng luôn luôn đúng.Họ mua hàng với những lý do riêng của họ,chứ không phải vì bạn.Khách hàng là những người ích kỷ,đòi hỏi, tàn nhẫn, không trung thành và hay thay đổi..Nhưng họ luôn đúng dựa trên nhu cầu,mong muốn và cách nghĩ cá nhân của họ.Khách hàng sẽ thay đổi nhà cung cấp bất cứ khi nào mà họ nhận thấy họ được phục vụ tốt hơn ở một nới khác.

  • 15/05/2016 05:16
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét