Đồng phục - Văn hóa và hình ảnh thương hiệu cho doanh nghiệp

  • 20/10/2016

Hình ảnh doanh nghiệp ngày càng có tầm quan trọng với các công ty hiện nay và nó được thể hiện qua rất nhiều phương thức khác nhau. Trong đó, hình ảnh bộ đồng phục doanh nghiệp là một trong những cách nhận diện thương hiệu dễ dàng nhất. Nó thể hiện nét đặc trưng của thương hiệu, môi trường làm việc,...

Chi tiết...