Văn hóa công sở là gì ?

  • 26/10/2016

Văn hoá công sở giống như bất cứ loại hình văn hoá nào khác, là một loạt hành vi và quy ước mà con người dựa vào đó để điều khiển các mối quan hệ tương tác của mình với những người khác.

Chi tiết...