Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại nơi công sở như thế nào ?

  • 02/11/2016

Các doanh nghiệp trên thị trường hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự chú trọng tới các nhân tố bên trong nội bộ doanh nghiệp như yếu tố gắn kết, phát triển con người,... các yếu tố đó đều là các thành tố của văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy sự phát triển của họ không đạt được...

Chi tiết...


Văn hóa công sở là gì ?

  • 26/10/2016

Văn hoá công sở giống như bất cứ loại hình văn hoá nào khác, là một loạt hành vi và quy ước mà con người dựa vào đó để điều khiển các mối quan hệ tương tác của mình với những người khác.

Chi tiết...