Nhà máy sản xuất

Dây chuyền là hơi khép kín.

DẤY CHUYỀN MAY.

DẤY CHUYỀN MAY.