Qui trình sản xuất sản phẩm.

Áo phông giữ Nhiệt-nhanh khô-co dãn.

Tiêu chuẩn kỹ thuật may

Qui trình cắt bán thành phẩm

Qui trình đóng gói